Specializovaný prodej
Specializovaný prodej Specializovaný prodej

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky

Úplné znění obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby nabízené společností Aeroklub Vysočina (dále jen Aeroklub) v oblasti parašutismu a letectví

Vznik smluvního vztahu

Společnost Aeroklub je poskytovatel služeb v oblasti parašutismu a letectví a zprostředkovatelem služeb svých obchodních parametrů (dodavatelů služeb).Tyto služby a produkty prezentované na www.parajihlava.cz poskytuje na různých akcích a aktivitách za podmínek, na kterých se spolu s odběratelem dohodnou. Smluvní vztah mezi společností Aeroklub zákazníkem vzniká potvrzením objednávky. Objednáním služby zákazník potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě dárkového poukazu může zákazník koupit tento dárkový poukaz pro sebe nebo pro třetí osobu. Služba vybraná u společnosti Aeroklub bude poskytnuta držiteli dárkového poukazu. V případě vrácení dárkového poukazu na tandemový seskok si provozovatel z částky kupní ceny ponechá 500 Kč.

Objednání a rezervace služeb

Zákazník si může objednat a zakoupit dárkový poukaz na stránkách www.parajihlava.cz nebo osobně na některém z prodejních míst společnosti Aeroklub nebo prostřednictvím našeho zprostředkovatele.
Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být sjednána telefonicky nebo v rezervačním systému na www.parajihlava.cz (pomocí variabilního symbolu) do data platnosti poukazu. Pokud v této lhůtě zákazník neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Rezervací termínu a místa konání akce se společnost Aeroklub zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit termín seskoku dle aktuálního provozu na letišti. (technická porucha, nepříznivé počasí apod.).

Platnost

Společnost Aeroklub prodává časově otevřené poukazy a zákazník tak má možnost vybrat si jemu vyhovující termín. Každý poukaz je platný 12 měsíců od data vystavení. Pokud není zákazník nebo jím obdarovaný schopen využít poukaz do vypršení doby platnosti, může před vypršením platnosti kontaktovat společnost Aeroklub a požádat o prodloužení platnosti poukazu (max. jednou). Tento krok je však zpoplatněn administrativním poplatkem o hodnotě 500 Kč.

Průběh akce

Detaily o průběhu aktivity, uvedené na internetových stránkách, jsou pouze všeobecné a provozovatel si vyhrazuje právo změny. Vzhledem k tomu, že v oblasti letectví a parašutismu není možno z objektivních příčin daných její specifikou (počasí, koordinace leteckých provozů apod.) stanovit přesné podmínky, může dojít ke změnám v provedení služeb spol. Aeroklub. Veškeré změny v provedení služeb mají vždy za cíl zajistit klientům maximální bezpečnost a pohodlí. Protože společnost Aeroklub nabízí realizaci některých aktivit na více místech, mohou se programy a rozsah aktivit v jednotlivých oblastech od sebe mírně odlišovat.

Diváci

Společnost Aeroklub umožňuje zákazníkům přizvat k aktivitě diváky. Diváci jsou povinni se řídit pokyny provozovatele a vnitřním provozním řádem místa průběhu akce (letiště apod.). Kterýkoli divák nerespektující pokyny provozovatele či pod vlivem alkoholu nebo drog bude mít přístup zakázán

Omezení

Některé typy nabízených služeb (dárkových poukazů) mají pro svá čerpání jistá omezení. Mohou zahrnovat věk, zdravotní stav, kondici nebo tělesné proporce. Pokud si zákazník není jistý vhodnosti konkrétní služby, může využít rad a doporučení pomocí e-mailu: info@profitandem.cz nebo se informovat telefonicky. Společnost Aeroklub není zodpovědná za nevhodnost dárku, který byl již zakoupen. Tandempilot je oprávněn odmítnout seskok s osobou, která není způsobilá k provedení seskoku.

Bezpečnost

Veškerých aktivit se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Pro některé extrémní aktivity doporučuje společnost Aeroklub sjednat si osobní pojištění. Pokud si zákazník není jistý s volbou pojištění, může se poradit s operátorem společnosti Aeroklub.

Výměny služeb

Dárkový poukaz může být vyměněn na základě dohody. Společnost Aeroklub si za výměnu poukazu účtuje manipulační poplatek 250,- Kč. Pokud dojde k výměně a taková služba stojí více než původní hodnota poukazu, zákazník bude muset doplatit cenový rozdíl, včetně administrativního poplatku. Pokud je taková služba levnější než původní poukaz, společnost Aeroklub založí zákazníkovi osobní konto, na které uloží částku ve výši cenového rozdílu poukazu poníženou o administrativní poplatek. Na osobním kontě bude přeplatek veden do té doby, než si zákazník objedná jinou službu u společnosti Aeroklub, maximálně však 12 měsíců. Poté přeplatek propadá ve prospěch společnosti Aeroklub. Vyměněný poukaz již nelze znovu vyměnit ani vrátit.

Podmínky storna rezervace

Jakmile si zákazník zarezervuje účast na akci na určité datum, je možné tento termín změnit, pouze pokud tuto změnu společnost Aeroklub schválí. Pokud změna termínu u společnosti Aeroklub nebude možná, nelze kupón vrátit.
V případě, že se pasažér nedostaví na předem dohodnutý termín a čas tandemového seskoku bez včasného odvolání rezervace (24 hodin před smluveným termínem), propadá částka za zablokované letenky provozovateli. Cena jedné letenky 600 Kč.
Pokud z objektivních důvodů (nevyhovující počasí, technické poruchy vybavení apod.) musí společnost Aeroklub aktivitu stornovat, bude zákazník ihned kontaktován operátorem a dohodne se nový termín aktivity. Při stornování aktivity není společnost Aeroklub zodpovědná za žádné vzniklé náklady s tím spojené – např. náklady za pojištění, dopravu apod.

Ceny

Cena dárkového poukazu společnosti Aeroklub je sjednána na základě dohody mezi zákazníkem a společností Aeroklub. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služby uvedené v dárkovém poukazu.

Platba

Objednávající má možnost volit mezi platbou v hotovosti, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Platba bude uznána až po připsání částky na bankovní účet společnosti Aeroklub. Při platbě složenkou není složenka zasílána, ale zákazník použije Poštovní poukázku „A“ České pošty (postup vyplnění naleznete zde )

Distribuce

Dárkové poukazy (pokud není vyžádáno jinak) doručujeme formou dopisu.
Předmět servisních služeb si objednávající může buď vyzvednout na kontaktní adrese společnosti Aeroklub, nebo lze předmět doručit přímo objednávajícímu na jeho kontaktní adresu.
Objednávky kurzů AFF doručujeme formou dopisu, s oznámením o objednáce a její specifikaci.
Věcné produkty zakoupené v e-shopu si objednávající může buď vyzvednout na kontaktní adrese společnosti Aeroklub, nebo lze zboží doručit osobně přímo objednávajícímu na jeho kontaktní adresu.
Společnost Aeroklub nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci zásilek Českou poštou, případně dalšími distributory. Společnost Aeroklub nenese zodpovědnost za ztrátu nebo krádež dárkového poukazu.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě společnosti Aeroklub se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.
Nejjednodušší způsob jak vyřešit problém, pokud se objeví, je zavolat operátorovi a to ještě ten den. Operátor udělá vše pro to, aby byl problém řešen. Pokud i přesto není zákazník spokojen, může poslat stížnost (včetně čísla použitého poukazu a jména osoby, se kterou bylo daný den jednáno) na adresu:
Aeroklub Vysočina, č.p. 80, 394 04 Nový Rychnov, IČ: 22815511
nebo emailem na info@profitandem.cz

Stížnost bude detailně prověřena a budou učiněna nápravná opatření. Podobně, pokud bude zákazník spokojen a bude chtít své pozitivní reakce sdělit, rádi tyto informace přivítáme na adrese: info@profitandem.cz

zpět